Cosint estels

Planxa retallada de llautó i enganxada i planxa entintada sobre paper Hahnemülle de 18x18cm.