onatges salats

Aiguafort i punta seca  sobre paper Hanemülle